ORGANIZAČNÍ ŘÁD

ORGANIZAČNÍ ŘÁD

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Lesní mateřské školy Kulíšek z.s. Krakovský ul. 430, Kralupy nad Vltavou s účinností od 1.9.2017   OBECNÁ ČÁST Úvodní ustanovení   Organizační řád organizace upravuje její postavení, působnost a členění (s přihlédnutím k místním provozním podmínkám). Je základní normou školy ve smyslu zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném aPřečtěte si více o ORGANIZAČNÍ ŘÁD[…]

PROVOZNÍ ŘÁD

PROVOZNÍ ŘÁD

Provozní řád lesní mateřské školy upravuje činnost školy v souladu s hygienickými předpisy a normami, určuje organizaci postupu některých prací. Provozní řád lesní MŠ se řídí zejména zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen školský zákon). Ve školském zákoně určuje pravidla pro LMŠ § 34 odst. 9,. Zákon č.Přečtěte si více o PROVOZNÍ ŘÁD[…]

Stravování v LMŠ Kulíšek

Stravování v LMŠ Kulíšek

SMERNICE o stravování 1.9.2017 Tato směrnice stanoví způsob, rozsah, a další podmínky pro poskytování školního stravování v zázemí Lesní mateřské školy Kulíšek z.s. Lesní mateřská škola je typem zařízení se školní jídelnou – výdejnou.   Školní stravování dětí se uskutečňuje v době jejich pobytu v mateřské škole. (Zákon 561/2004 Sb., § 119 ) Na základě vyhl. č.Přečtěte si více o Stravování v LMŠ Kulíšek[…]