O nás...

V lese jako doma

V lese jako doma

snažíme se naplňovat naše motto každý den. Neexistuje špatné počasí, jen špatné oblečení. Užíváme si s dětmi slunečné dny, ale i ty deštivé. Příroda je moudrá učitelka a ukazuje mnoho podob. Roční období se střídají v činnostech dětí a úžas z těch kouzelných proměn nás všechny provází po celý rok.

Přejeme si

Přejeme si

podporovat a vychovávat děti, mládež i dospělé k šetrnému přístupu a úctě k přírodě. Snažíme se podporovat zdravý životní styl, principy trvale udržitelného rozvoje a zásady ekologické výchovy. Veřejnost, rodiče a průvodce podporujeme ve vzájemném setkávání a aktivním využívání jejich schopností a znalostí, rozvíjení přátelství, respektu a vědomí sounáležitosti v mezilidských vztazích.

Lesní mateřská škola

Lesní mateřská škola

Myšlenka „být s dětmi venku za každého počasí“ má dlouholetou tradici ve skandinávských zemích. Pojem lesní mateřská škola se objevil v roce 1954 v Dánsku. V Německu se lesní školky zakládají  od roku 1993, dnes jich jsou tisíce. Lesní mateřské školy existují také ve Švýcarsku, Rakousku, Velké Británii, USA nebo v Japonsku. Lesní MŠ Kulíšek je školkou inspirovanou skautskou výchovou. Větší část průvodců vyrostla ve skautském oddíle, někteří jsou ve skautingu aktivní dodnes. Skauting má k přírodě a tedy i k myšlence lesních MŠ blízko. Lesní MŠ se v ČR sdružují v Asociaci Lesních mateřských škol, které jsme členy. S účinností od 1.9.2017 bylo vyhověno naší žádosti o vstup do rejstříku škol a školských zařízení MŠMT.

Náš příběh

Náš příběh

V roce 2014 jsem pracovala již třetím rokem v pražské lesní mateřské školce. Ve správnou chvíli se naskytla možnost založit lesní MŠ v Kralupech nad Vltavou. Bylo to splnění mého dlouholetého snu. Se Sárou Hardtovou jsme dlouhou dobu vybíraly název a Kulíšek vyhrál. Potom jsme oslovili nám blízké přátele a budoucí kolegy. Celou připravovanou akci oznámili veřejnosti. Tak se ozvala Eva Víšková, která doplnila náš tým. Zbývalo poprat se ze zákony, ustanoveními, vyhláškami, podat grant na město a to nejdůležitější najít rodiče a děti, které budou mít školku rádi a vezmou jí za svou. Cituji ze žádosti o grant na město: "Chceme nabídnout rodičům a jejich předškolním dětem alternativu předškolního vzdělávání v přírodě". Když jsme prvně vyrazili s dětmi do lesa bylo jich šest..." Blanka Dymáčková /z kroniky kulíšků 2014/ Píše se rok 2017...ušli jsme dlouhou cestu. Jsme Lesní MŠ v rejstříku MŠMT a máme pro rok 2017/18 přihlášeno 34 dětí. Jsme vděční za přízeň, kterou se školce od dětí, jejich rodičů, přátel a příznivců dostává. Děkujeme! S. Hardt

Lesní kulíškoviny