O nás...

V lese jako doma

V lese jako doma

snažíme se naplňovat naše motto každý den. Neexistuje špatné počasí, jen špatné oblečení. Užíváme si s dětmi slunečné dny, ale i ty deštivé. Příroda je moudrá učitelka a ukazuje mnoho podob. Roční období se střídají v činnostech dětí a úžas z těch kouzelných proměn nás všechny provází po celý rok.

Přejeme si

Přejeme si

podporovat a vychovávat děti, mládež i dospělé k šetrnému přístupu a úctě k přírodě. Snažíme se podporovat zdravý životní styl, principy trvale udržitelného rozvoje a zásady ekologické výchovy. Veřejnost, rodiče a průvodce podporujeme ve vzájemném setkávání a aktivním využívání jejich schopností a znalostí, rozvíjení přátelství, respektu a vědomí sounáležitosti v mezilidských vztazích.

Lesní mateřská škola

Lesní mateřská škola

Myšlenka „být s dětmi venku za každého počasí“ má dlouholetou tradici ve skandinávských zemích. Pojem lesní mateřská škola se objevil v roce 1954 v Dánsku. V Německu se lesní školky zakládají  od roku 1993, dnes jich jsou tisíce. Lesní mateřské školy existují také ve Švýcarsku, Rakousku, Velké Británii, USA nebo v Japonsku. Lesní MŠ Kulíšek je školkou inspirovanou skautskou výchovou. Větší část průvodců vyrostla ve skautském oddíle, někteří jsou ve skautingu aktivní dodnes. Skauting má k přírodě a tedy i k myšlence lesních MŠ blízko. Lesní MŠ se v ČR sdružují v Asociaci Lesních mateřských škol, které jsme členy. S účinností od 1.9.2017 bylo vyhověno naší žádosti o vstup do rejstříku škol a školských zařízení MŠMT.

Podzim v Kulíšku

Podzim v Kulíšku

Co nás čeká? Koncem září společná Slavnost barevného listí. Sejdou se kulíšci a jejich rodiče s učitelským týmem a již tradičně si užijeme podzimní odpoledne v lese. Letos ve znamení ochutnávky domácích svačinek od maminek a tatínků, které naše LMŠ podporuje. V říjnu nás navštíví paní včelařka přímo ve školce. Čeká nás velké vyprávění o včelím roji a sladkém medu. Chystáme se na návštěvu dravce ve školce a vyprávění o něm. Bude překvapení, který to tentokrát bude. čekají nás i narozeninové rituály kulíškovské. Budeme také vařit na ohni zeleninovou polévku a vyprávět si o druzích naší české zeleniny. Hodně času věnujeme poznávání stromů, jejich listům a kůře. V listopadu...

Co se děje v Kulíšku?

Důležité informace z lesní mateřské školy Kulíšek

Lesní kulíškoviny