O nás...

V lese jako doma

V lese jako doma

snažíme se naplňovat naše motto každý den. Neexistuje špatné počasí, jen špatné oblečení. Užíváme si s dětmi slunečné dny, ale i ty deštivé. Příroda je moudrá učitelka a ukazuje mnoho podob. Roční období se střídají v činnostech dětí a úžas z těch kouzelných proměn nás všechny provází po celý rok.

Přejeme si

Přejeme si

podporovat a vychovávat děti, mládež i dospělé k šetrnému přístupu a úctě k přírodě. Snažíme se podporovat zdravý životní styl, principy trvale udržitelného rozvoje a zásady ekologické výchovy. Veřejnost, rodiče a průvodce podporujeme ve vzájemném setkávání a aktivním využívání jejich schopností a znalostí, rozvíjení přátelství, respektu a vědomí sounáležitosti v mezilidských vztazích.

Lesní mateřská škola

Lesní mateřská škola

Myšlenka „být s dětmi venku za každého počasí“ má dlouholetou tradici ve skandinávských zemích. Pojem lesní mateřská škola se objevil v roce 1954 v Dánsku. V Německu se lesní školky zakládají  od roku 1993, dnes jich jsou tisíce. Lesní mateřské školy existují také ve Švýcarsku, Rakousku, Velké Británii, USA nebo v Japonsku. Lesní MŠ Kulíšek je školkou inspirovanou skautskou výchovou. Větší část průvodců vyrostla ve skautském oddíle, někteří jsou ve skautingu aktivní dodnes. Skauting má k přírodě a tedy i k myšlence lesních MŠ blízko. Lesní MŠ se v ČR sdružují v Asociaci Lesních mateřských škol, které jsme členy. S účinností od 1.9.2017 bylo vyhověno naší žádosti o vstup do rejstříku škol a školských zařízení MŠMT.

UZAVŘENÍ LMŠ od 1.3.2021 do 19.3.2021

UZAVŘENÍ LMŠ od 1.3.2021 do 19.3.2021

Vážení rodiče, „Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že: vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. února 2021 přijala krizové opatření č. 200, kterým se nad rámec dosavadních opatření od 27. ÚNORA 2021 DO 19. BŘEZNA 2021 zakazuje osobní přítomnost dětí v mateřské škole. Veškeré informace budeme poskytovat školním e-mailem nebo prostřednictvím rodičovského informačního kanálu na WA. Děkujeme za pochopení. Náš plán je jasný, na konci března s dětmi "vyhodit" Moranu a tím přivolat nejen jaro, ale i život, který se opět vrátí do normálních kolejí. Mezi mraky vyjde slunce. V této náročné době Vám Všem přejeme zdraví, hodně sil na to nejen pečovat o své děti, ale také sami o sebe! Moc se těšíme na les s Kulíšky a s Vámi rodiči!

Co se děje v Kulíšku?

Důležité informace z lesní mateřské školy Kulíšek

Lesní kulíškoviny