O nás...

V lese jako doma

V lese jako doma

snažíme se naplňovat naše motto každý den. Neexistuje špatné počasí, jen špatné oblečení. Užíváme si s dětmi slunečné dny, ale i ty deštivé. Příroda je moudrá učitelka a ukazuje mnoho podob. Roční období se střídají v činnostech dětí a úžas z těch kouzelných proměn nás všechny provází po celý rok.

Přejeme si

Přejeme si

podporovat a vychovávat děti, mládež i dospělé k šetrnému přístupu a úctě k přírodě. Snažíme se podporovat zdravý životní styl, principy trvale udržitelného rozvoje a zásady ekologické výchovy. Veřejnost, rodiče a průvodce podporujeme ve vzájemném setkávání a aktivním využívání jejich schopností a znalostí, rozvíjení přátelství, respektu a vědomí sounáležitosti v mezilidských vztazích.

Lesní mateřská škola

Lesní mateřská škola

Myšlenka „být s dětmi venku za každého počasí“ má dlouholetou tradici ve skandinávských zemích. Pojem lesní mateřská škola se objevil v roce 1954 v Dánsku. V Německu se lesní školky zakládají  od roku 1993, dnes jich jsou tisíce. Lesní mateřské školy existují také ve Švýcarsku, Rakousku, Velké Británii, USA nebo v Japonsku. Lesní MŠ Kulíšek je školkou inspirovanou skautskou výchovou. Větší část průvodců vyrostla ve skautském oddíle, někteří jsou ve skautingu aktivní dodnes. Skauting má k přírodě a tedy i k myšlence lesních MŠ blízko. Lesní MŠ se v ČR sdružují v Asociaci Lesních mateřských škol, které jsme členy. S účinností od 1.9.2017 bylo vyhověno naší žádosti o vstup do rejstříku škol a školských zařízení MŠMT.

Podzim v Kulíšku

Podzim v Kulíšku

Vítáme Kulíšky v novém školním roce 2020/21. Začalo nám babí léto a my si každý den užíváme les ve všech jeho podzimních barvách a vůních. Učíme se nové vítací písničky a říkanky. Seznamujeme se s novými kulíšky. Opakujeme si pravidla, která nám pomáhají, aby nám ve školce bylo všem dobře. Zkušení kulíšci pod naším všímavým vedením řežou pilami a oblíbené jsou i nožíky a škrabky. Kladivo, kleště nevyjímaje. Začínáme opět cvičit naší lesní jógu..tentokrát s pohádkovým příběhem z džungle. Provlékáme žaludy a vyrábíme dalekohledy, zkoumáme les lupami i mikroskopem. Malujeme a tvoříme a spoustu dalších věcí....celý den nám na to všechno ani nestačí..-) A přitom všem se učíme být spolu, pomáhat si, vyjádřit své pocity a naslouchat ostatním.

Co se děje v Kulíšku?

Důležité informace z lesní mateřské školy Kulíšek

Lesní kulíškoviny