O nás...

V lese jako doma

V lese jako doma

snažíme se naplňovat naše motto každý den. Neexistuje špatné počasí, jen špatné oblečení. Užíváme si s dětmi slunečné dny, ale i ty deštivé. Příroda je moudrá učitelka a ukazuje mnoho podob. Roční období se střídají v činnostech dětí a úžas z těch kouzelných proměn nás všechny provází po celý rok.

Přejeme si

Přejeme si

podporovat a vychovávat děti, mládež i dospělé k šetrnému přístupu a úctě k přírodě. Snažíme se podporovat zdravý životní styl, principy trvale udržitelného rozvoje a zásady ekologické výchovy. Veřejnost, rodiče a průvodce podporujeme ve vzájemném setkávání a aktivním využívání jejich schopností a znalostí, rozvíjení přátelství, respektu a vědomí sounáležitosti v mezilidských vztazích.

Lesní mateřská škola

Lesní mateřská škola

Myšlenka „být s dětmi venku za každého počasí“ má dlouholetou tradici ve skandinávských zemích. Pojem lesní mateřská škola se objevil v roce 1954 v Dánsku. V Německu se lesní školky zakládají  od roku 1993, dnes jich jsou tisíce. Lesní mateřské školy existují také ve Švýcarsku, Rakousku, Velké Británii, USA nebo v Japonsku. Lesní MŠ Kulíšek je školkou inspirovanou skautskou výchovou. Větší část průvodců vyrostla ve skautském oddíle, někteří jsou ve skautingu aktivní dodnes. Skauting má k přírodě a tedy i k myšlence lesních MŠ blízko. Lesní MŠ se v ČR sdružují v Asociaci Lesních mateřských škol, které jsme členy. S účinností od 1.9.2017 bylo vyhověno naší žádosti o vstup do rejstříku škol a školských zařízení MŠMT.

Lesní mateřská škola Kulíšek

Lesní mateřská škola Kulíšek

S respektem a láskou vůči přírodě a sami sobě navzájem. Jsme certifikovaná školka ALMŠ (Asociace lesních mateřských škol) Procesem certifikace školka sama sebe ověří a získá záruku, že v daném okamžiku po všech stránkách pracuje dobře. Jak navenek, tak ve vztahu k dětem, zaměstnancům i rodičovské komunitě. Standardy kvality jsou živý dokument, proto vždy po třech letech od certifikace prochází školka vyhodnocením znovu... Certifikaci jsme poprvé získali v červnu 2018 od ALMŠ a její Skupinu pro kvalitu. V roce 2021 jsme certifikát kvality opět obhájili a za tři roky se opět těšíme na recertifikace kvality naší LMŠ dle parametrů ALMŠ. Naše Lesní mateřská škola je otevřená veřejnosti. Rádi chodíme na návštěvy a rádi je také přijímáme. Oblíbenou a opakovanou návštěvou jsou například kralupští hasiči, kteří nás vždy vítají s milým a vstřícným přístupem k dětem. Navštívili jsme také místního ševce a brašnáře pana Babayana v Žižkově ulici. Oblíbeným místem je Městské muzeum v Kralupech, navštěvujeme programy pro děti. V zimě jsme pořádali bruslařské pondělky na Zimním stadionu nebo zamířili do haly na lezeckou stěnu s Hankou Buriánkovou. Do naší školky přijela paní kovářka, včelařka, sokolník, ale také městská policie nebo pracovníce z kralupského EKOcentra a mnoho dalších. Účastníme se pravidelně fotosoutěží DDM, kde prezentujeme výtvarnou, rukodělnou práci s dětmi v lese. Jsme vděční, že můžeme dětem nabídnout, díky vstřícnosti lidí, rozmanitý pohled na svět ve kterém žijeme. A to v přímém přenosu, naživo.

Lesní kulíškoviny