O nás...

V lese jako doma

V lese jako doma

snažíme se naplňovat naše motto každý den. Neexistuje špatné počasí, jen špatné oblečení. Užíváme si s dětmi slunečné dny, ale i ty deštivé. Příroda je moudrá učitelka a ukazuje mnoho podob. Roční období se střídají v činnostech dětí a úžas z těch kouzelných proměn nás všechny provází po celý rok.

Přejeme si

Přejeme si

podporovat a vychovávat děti, mládež i dospělé k šetrnému přístupu a úctě k přírodě. Snažíme se podporovat zdravý životní styl, principy trvale udržitelného rozvoje a zásady ekologické výchovy. Veřejnost, rodiče a průvodce podporujeme ve vzájemném setkávání a aktivním využívání jejich schopností a znalostí, rozvíjení přátelství, respektu a vědomí sounáležitosti v mezilidských vztazích.

Lesní mateřská škola

Lesní mateřská škola

Myšlenka „být s dětmi venku za každého počasí“ má dlouholetou tradici ve skandinávských zemích. Pojem lesní mateřská škola se objevil v roce 1954 v Dánsku. V Německu se lesní školky zakládají  od roku 1993, dnes jich jsou tisíce. Lesní mateřské školy existují také ve Švýcarsku, Rakousku, Velké Británii, USA nebo v Japonsku. Lesní MŠ Kulíšek je školkou inspirovanou skautskou výchovou. Větší část průvodců vyrostla ve skautském oddíle, někteří jsou ve skautingu aktivní dodnes. Skauting má k přírodě a tedy i k myšlence lesních MŠ blízko. Lesní MŠ se v ČR sdružují v Asociaci Lesních mateřských škol, které jsme členy. S účinností od 1.9.2017 bylo vyhověno naší žádosti o vstup do rejstříku škol a školských zařízení MŠMT.

Lesní mateřská škola Kulíšek

Lesní mateřská škola Kulíšek

S respektem a láskou vůči přírodě a sami sobě navzájem. Jsme certifikovaná školka ALMŠ (Asociace lesních mateřských škol) Certifikace ověřuje práci LMŠ ve vztahu k dětem, zaměstnancům i rodičovské komunitě. Jsme MŠ v rejstříku škol a školských zařízení MŠMT. Vzdělávání dětí v LMŠ Kulíšek probíhá v přírodním prostředí po celý rok. Jsme s dětmi maximálně venku. Naše Lesní mateřská škola je otevřená veřejnosti. Rádi chodíme na návštěvy a rádi je také přijímáme. Oblíbenou návštěvou jsou například kralupští hasiči. V Městském muzeu navštěvujeme programy pro děti. Do naší školky přijela kovářka, včelařka, sokolník, ale také městská policie a mnoho dalších. Účastníme se pravidelně fotosoutěží DDM, kde prezentujeme práci s dětmi v lese. Jsme vděční, že můžeme díky vstřícnosti lidí nabídnout dětem rozmanitý pohled na svět kolem nás.

Lesní kulíškoviny