O nás...

V lese jako doma

V lese jako doma

snažíme se naplňovat naše motto každý den. Neexistuje špatné počasí, jen špatné oblečení. Užíváme si s dětmi slunečné dny, ale i ty deštivé. Příroda je moudrá učitelka a ukazuje mnoho podob. Roční období se střídají v činnostech dětí a úžas z těch kouzelných proměn nás všechny provází po celý rok.

Přejeme si

Přejeme si

podporovat a vychovávat děti, mládež i dospělé k šetrnému přístupu a úctě k přírodě. Snažíme se podporovat zdravý životní styl, principy trvale udržitelného rozvoje a zásady ekologické výchovy. Veřejnost, rodiče a průvodce podporujeme ve vzájemném setkávání a aktivním využívání jejich schopností a znalostí, rozvíjení přátelství, respektu a vědomí sounáležitosti v mezilidských vztazích.

Lesní mateřská škola

Lesní mateřská škola

Myšlenka „být s dětmi venku za každého počasí“ má dlouholetou tradici ve skandinávských zemích. Pojem lesní mateřská škola se objevil v roce 1954 v Dánsku. V Německu se lesní školky zakládají  od roku 1993, dnes jich jsou tisíce. Lesní mateřské školy existují také ve Švýcarsku, Rakousku, Velké Británii, USA nebo v Japonsku. Lesní MŠ Kulíšek je školkou inspirovanou skautskou výchovou. Větší část průvodců vyrostla ve skautském oddíle, někteří jsou ve skautingu aktivní dodnes. Skauting má k přírodě a tedy i k myšlence lesních MŠ blízko. Lesní MŠ se v ČR sdružují v Asociaci Lesních mateřských škol, které jsme členy. S účinností od 1.9.2017 bylo vyhověno naší žádosti o vstup do rejstříku škol a školských zařízení MŠMT.

Otevřené dny v LMŠ_duben 2019

Otevřené dny v LMŠ_duben 2019

Všem zájemcům o docházku do naší lesní mateřské školy nabízíme možnost prožít školkový den v lese s námi. Jedná se o termíny v období od 15.4. do 26.4.2019. Je nutné se předem objednat u ředitelky školy paní Blanky Dymáčkové (dymackova.blanka@kulisek.online). Prožijete s námi klasický školkový den v lese. Začínáme v 9.00 hodin ranním kruhem, následuje svačinka a cesta do lesa včetně řízeného programu dle Švp. Návštěva u nás končí cca v 11.45 hod., kdy se kulíšci již chystají na oběd. Těšíme se na Vás. Učitelky LMŠ Kulíšek

Co se děje v Kulíšku?

Důležité informace z lesní mateřské školy Kulíšek

Lesní kulíškoviny