Den v lese

08:10 – 08:45 příchod dětí, hry a činnosti dle přání a volby dětí, individuální rozhovory,

08:45 – 09:00 úklid pomůcek, příprava k rannímu kruhu

09:00 – 09:25 Ranní kruh s kulíškem

09:25 – 09:45 hygiena, přesnídávka

10:00 – 10:25 přesun na místo denního působiště  

10:25 – 10:45 programově řízená výchovná činnost (individuální, skupinová )

10:45 – 11:45 spontánní činnost, přesun do zázemí

11:45 – 12:00 hygiena, příprava na oběd,

12.00 – 12.30  oběd

12:30 – 13:30 odpočinek /diferencovaně/

13:30 – 14:00 řízené vzdělávání předškoláků

14.00 – 14.30 probouzení se, volná hra

14.30 – 14.45 Odpolední kruh /evaluace dne

14:45 – 15:00 hygiena, svačina,

15:00 – 16:00 volná hra /vyzvedávání dětí/