Den v lese

Časový rámec dne:

8:10 u borovice

08:15 – 08:45 příchod dětí do zázemí, hry a činnosti dle přání a volby dětí, individuální práce s dětmi

08:45 – 09:00 úklid pomůcek

09:00- 09:30 ranní kruh /po adaptačním měsíci na úvaze učitele odchod ze zázemí do lesa/

09:30 – 09:50 hygiena, příprava na stolování, přesnídávka

09:50 – 10:15 přesun na místo denního působiště

10:15 – 10:45 volná hra s nabídkou řízených činností

10:45 – 12:00 spontánní činnost, přesun do zázemí

12:00 – 12:10 hygiena, příprava na oběd,

12.10 – 12.40 oběd

12:40 – 13.00 hygiena, příprava na odpočinek

13:00 – 14:15 odpočinek

14.00 – 14.30 volná hra

14.30-   14.50 odpolední kruh/ reflexe dne

14:45 – 15:05 hygiena, svačina

15:05 – volná hra

16.00  konec provozní doby LMŠ Kulíšek

Tento režim dne je uzpůsoben potřebám dětí, musí být dodržen biorytmus – 3 hodin mezi jídly.

Stanovený základní denní režim  může být pozměněn v případě, že to vyplývá ze školního vzdělávacího programu a v případě výletů, exkurzí, divadelních a filmových představení pro děti, besídek, dětských dnů a jiných akcí.