PROVOZNÍ ŘÁD

Provozní řád lesní mateřské školy upravuje činnost školy v souladu s hygienickými předpisy a normami, určuje organizaci postupu některých prací.

Provozní řád lesní MŠ se řídí zejména zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen školský zákon). Ve školském zákoně určuje pravidla pro LMŠ § 34 odst. 9,. Zákon č. 258/2000, o ochraně veřejného zdraví a jeho prováděcí vyhláška č. 410/2004 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých stanovuje podmínky pro lesní MŠ § 9 odst. 4. Provozní řád lesní MŠ se dále řídí vyhláškou ministerstva školství č. 14 / 2005 o předškolním vzdělávání, kterou je upraven např. typ LMŠ a počet dětí v “lesní” třídě.

celý dokument zde

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *