Výsledky přijímacího řízení 2021/22

Lesní mateřská škola Kulíšek z.s.
Seznam přijatých dětí od 1.9.2021

Lesní mateřská škola Kulíšek z.s. přijala děti evidované pod těmito registračními
čísly:

11    Přijímá se od 1.9.2021
9      Přijímá se od 1.9.2021
1      Přijímá se od 1.9.2021
13    Přijímá se od 1.9.2021
7      Přijímá se od 1.9.2021
6      Přijímá se od 1.9.2021
4      Přijímá se od 1.9.2021
2      Přijímá se od 1.9.2021
3      Přijímá se od 1.9.2021

Vyvěšeno dne: 15.6.2021
Bc. Blanka Dymáčková
ředitelka školy