Výsledky přijímacího řízení 2019/20

Lesní mateřská škola Kulíšek z.s.

Seznam přijatých dětí od 1.9.2020

Lesní mateřská škola Kulíšek z.s. přijala děti evidované pod těmito registračními
čísly:
202003 Přijímá se od 1.9.2020
202010 Přijímá se od 1.9.2020
202012 Přijímá se od 1.9.2020

202005 Přijímá se od 1.9.2020_individuální vzdělávání

Vyvěšeno dne: 29.5.2020
Bc. Blanka Dymáčková
ředitelka školy

rozhodnuti_seznam_prijatych (1)

rozhodnuti_seznam_neprijatych (1)