Zájemci o docházku

Milí rodiče,

pokud máte zájem o docházku do naší lesní školky, v tuto chvíli je kapacita školy naplněná.

Zápisy nových dětí pro školní rok 2024/25 proběhnou v měsíci květnu.

Můžete nás kontaktovat na emailu: info@kulisek.online nebo tel. čísle 737634085.

Mohlo by Vás zajímat:

Jsme MŠ v rejstříku MŠMT, proto je zákonný zástupce dítěte povinen předložit doklad o řádném očkování dítěte.

Pedagogický sbor naší školy má celkem 5 členek. Tři učitelky MŠ (vysokoškolské, vyšší odborné a středoškolské vzdělání v oboru předškolní pedagogika). Dále škola disponuje asistentkou pedagoga a chůvou.

Náš tým

Lesní mateřská škola je v rejstříku MŠMT. Je příjemcem tzv.  státního normativu. Tento zdroj nám umožňuje mít částečně dotované školné. Jsme školka soukromá, nejsme tedy dotováni z městských zdrojů jako ostatní MŠ zřízené městem. Město nás již několikátý rok podporuje v rámci grantu na činnost spolků v Kralupech nad Vltavou (okolo 25000,- ročně).

Ceník školného

Stravování v lesních školkách je poněkud specifické. Způsob jakým tak činíme je schválen Krajskou hygienickou stanicí v Mělníku. Děti si nosí svačiny dopolední a odpolední z domova (svačinky mají určitá pravidla). Oběd dováží cateringová služba z Nových Ouholic (hospoda U hasiče). Ač se jedná o provozovnu hostinském stylu obědy jsou mířeny na potřeby dětí. Provozovna vaří i pro další ZŠ a MŠ v okolí Kralup.

Zajištění stravování ve školceV

Ve středu 31.1.2024 od 17.00 hodin se v kavárně Rígrovka v Kralupech nad Vltavou uskuteční setkání ,,Lesní školka se představuje,, . Paní ředitelka Blanka Dymáčková Vám zodpoví  dotazy týkající se naší LMŠ. (nutno se přihlásit na tel.čísle 737634085.)

V týdnu 15.- 19.4.2024 Dny otevřených „dveří“ (zájemci o docházku do naší lesní MŠ mohou v těchto dnech navštívit zázemí naší školy. Nutno se předem objednat na tel.737634085 ) Cena návštěvy a konzultace: 200,-

Den otevřených dveří je určen zájemcům o docházku do lesní MŠ Kulíšek, kteří chtějí seznámit s provozem v LMŠ. Provázet Vás bude ředitelka školy, která Vám zodpoví Vaše dotazy.

Nabízíme vyzkoušet si také program školky na „vlastní kůži“ a přijít se k nám do lesa podívat na celý dopolední blok. Rodič a dítě zaplatí za tuto návštěvu 200,-.

Velmi nás těší Váš zájem o naší školku. Je pro nás velice důležité seznámit se s Vámi a vaším dítětem již v průběhu školního roku, tedy před zápisem do LMŠ. Rozhovor s paní ředitelkou Vám může pomoci se rozhodnout zda je lesní MŠ tou správnou volbou předškolního vzdělávání pro Vaše dítě.  Vzájemné sladění Vašich potřeb a naší nabídky je pro nás zásadní. Těšíme se na setkání s Vámi.