Zázemí

Zázemí „V Cípu“ Lesní mateřské školy Kulíšek se nachází na hranici Přírodního parku okolí Okoře a Budče Mezi lokalitami V Rusavkách, Pod Hájkem a Hradiště.

Místo, které tvoří zázemí lesní MŠ je majetkem soukromé osoby a je pronajato dle platné smlouvy s Lesní mateřskou školou Kulíšek z.s., zřizovateli Lesní MŠ Kulíšek.

Jedná se o místo na okraji smíšeného lesa (habr, buk, dub, bříza, akát, ojediněle borovice, smrk, modřín). Místo je z jedné strany lemováno polem majitele pozemku a ze zbývajících tří stran lesem.

Na pozemku jsou dvě maringotky, které slouží dětem pouze jako úkryt před nepřízní počasí (velká zima, silný déšť). S dětmi se snažíme být celý den venku. Les je pro nás učebnou pod širým nebem.

Součástí zázemí LMŠ je i umývárna a sociální zařízení, ale také blátivá kuchyn nebo ponk malé dílničky na řezání a jiné činnosti.