Vyhlášení přijímacího řízení 2020/21

Lesní mateřská škola Kulíšek z.s.

V Kralupech nad Vltavou dne 14.3.2021

Věc: Vyhlášení zápisu k přijímacímu řízení předškolního vzdělávání pro rok 2021/ 2022

Ředitelka Lesní mateřské školy Kulíšek z.s.,

Krakovská 430, Kralupy nad Vltavou Bc. Blanka Dymáčková DiS.

vyhlašuje zápis k předškolnímu vzdělávání do Lesní mateřské školy Kulíšek z.s pro školní rok 2021/2022.

Přijímací řízení bude probíhat ve dnech od 2.5.-16.5.2021.

Vzhledem k situaci, proběhne zápis do školy k přijímacímu řízení bez přítomnosti rodičů i dětí.

Postup podání žádosti:

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné

žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě.

  • Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání  (potvrzení o řádném očkování a zdravotní způsobilost)
  • Přihláška k docházce dítěte do LMŠ
  • Dotazník o dítěti
  • Neověřenou kopii rodného listu

Uvedené dokumenty je tedy možné doručit následujícími způsoby:

1.do datové schránky školy (každá škola má svou datovou schránku),

2. emailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),

3. poštou,

4. osobní podání do schránky sídla Lesní mateřské školy Krakovská 430, Kralupy nad Vltavou, je nutné po vhození do schránky o skutečnosti uvědomit sms na tel číslo 737634085

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. emailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním zvýše uvedených způsobů.

Kritéria přijetí jsou řazena podle důležitosti sestupně:

1. Podání kompletní žádosti + lékařské potvrzení ve stanoveném termínu.

2. Do LMŠ Kulíšek jsou přijímány děti na docházku 3 denní (po, út, st) a 5 denní variantě je nutné zaškrtnout v přihlášce o docházce dítěte do LMŠ..

3. Klientský vztah rodiny přijímaného dítěte k LMŠ Kulíšek.

4. Osobní telefonický rozhovor s ředitelkou školy nebo osobní návštěva školy v uvedené dny 14.4. nebo 21.4. po telefonickém sjednání s ředitelkou.

Zákonný zástupce dítěte je povinen zajistit pro dítě, které dosáhlo 5 let, v následujícím školním roce předškolní vzdělávání formou pravidelné docházky do MŠ nebo formou individuálního vzdělávání. Povinnou předškolní docházku nelze kombinovat.

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny 15.6.2021 na webových stránkách školy.

Bc. Blanka Dymáčková DiS. v.r. ředitelka školy

………………………………………………………………………………………………………..