Vyhlášení přijímacího řízení 2024/25

                                                               

V Kralupech nad Vltavou dne 23. 3. 2024

Věc:

Vyhlášení zápisu k přijímacímu řízení předškolního vzdělávání pro rok 2024/2025

 

Ředitelka Lesní mateřské školy Kulíšek z.s.,

Bc. Blanka Dymáčková, DiS. 

vyhlašuje zápis k předškolnímu vzdělávání do Lesní mateřské školy Kulíšek z.s pro školní rok 2024/2025.

 

Zápis bude probíhat v pondělí 6. 5. 2024 od 16:30 do 18 hodin v sídle spolku LMŠ Kulíšek z.s, Krakovská 430, 27801 Kralupy nad Vltavou.

K zápisu je třeba doručit přihlášku, doklad o řádném očkování/zdravotní způsobilost.

Oba dokumenty můžete získat na Dnech otevřených dveří v termínu 15. – 16. 4. a 18. – 19. 4. nebo emailem. V případě zájmu kontaktujte ředitelku školy na reditelka@kulisek.online.

 

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání učinit písemně nebo ústně do protokolu nebo v elektronické podobě. 

Uvedené dokumenty je tedy možné doručit následujícími způsoby:

  1. osobní účastí na zápisu viz výše (s sebou OP zákonného zástupce, rodný list dítěte k ověření totožnosti + uvedené dokumenty k zápisu),
  2. do datové schránky školy: r9jqmac,
  3. emailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email), 
  4. poštou, 
  5. osobním podáním do poštovní schránky sídla LMŠ (je nutné po vhození do schránky o skutečnosti uvědomit sms na tel číslo 737634085).

 

 

Kritéria pro přijetí:

věk dítěte

sourozenecký vztah

projevený zájem o přírodní předškolní pedagogiku

 

Zákonný zástupce dítěte je povinen zajistit pro dítě, které dosáhlo 5 let, v následujícím školním roce předškolní vzdělávání formou pravidelné docházky do MŠ nebo formou individuálního vzdělávání. Povinnou předškolní docházku nelze kombinovat.

 

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny 22. 5. 2024 na webových stránkách školy.

 

 

 

Bc. Blanka Dymáčková, DiS. v.r. ředitelka školy