Vyhlášení přijímacího řízení 2019/20

Lesní mateřská škola Kulíšek z.s.   „V lese jako doma.“

​V Kralupech nad Vltavou dne 14.3.2019

Věc: Vyhlášení zápisu k přijímacímu řízení předškolního vzdělávání pro rok 2019/ 2020

Ředitelka Lesní mateřské školy Kulíšek z.s., Krakovská 430, Kralupy nad Vltavou Bc. Blanka Dymáčková DiS. vyhlašuje zápis k předškolnímu vzdělávání do Lesní mateřské školy Kulíšek z.s pro školní rok 2019/2020.

Postup a kriteria přijetí: Příjem žádostí zákonného zástupce o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání se koná ve dnech 9.-10.5.2018 a to ve čtvrtek 9.5.2019 od 16.00 do 18.00 hod, v pátek 10.5.2019 od 13.00 do 16.00 hod. Zápisy se konají v zázemí LMŠ.

Kritéria jsou řazena podle důležitosti sestupně:

1. Podání kompletní žádosti ve stanoveném termínu.

2. Délka týdenní docházky. Do LMŠ Kulíšek jsou přijímány děti na docházku 3 denní (po, út, st) a 5 denní. Variantu je nutné zaškrtnout v žádosti. 

3. Klientský vztah rodiny přijímaného dítěte k LMŠ Kulíšek.

4. Osobní návštěva školy ve dnech 15. – 26.4.2019 (nutno domluvit předem) nebo účast na akci školy Otevírání studánek 13.4.2019.

Zákonný zástupce dítěte je povinen zajistit pro dítě, které dosáhlo 5 let, v následujícím školním roce předškolní vzdělávání formou pravidelné docházky do MŠ nebo formou individuálního vzdělávání. Povinnou předškolní docházku nelze kombinovat.

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny 31.5. 2019 na webových stránkách školy.

Bc. Blanka Dymáčková DiS. v.r. ředitelka školy

Č.j.: LMŠ/PŘ1/2019/Dym

Zřizovatel:​ Lesní mateřská škola Kulíšek, z.s.

Adresa sídla spolku: ​ Krakovská 430, 27801 Kralupy nad Vltavou ​

IČ: ​ 26549671

Ředitelka školy:​ Bc. Blanka Dymáčková, DiS. Web​ : ​ https://kulisek.online Email: ​ blanka.dymackova@kulisek.online Telefon: ​ 737634085