Stravování

Stravování

Lesní MŠ Kulíšek zajišťuje stravování vždy, když je dítě přítomno v MŠ a to jedno hlavní jídlo, dopolední a odpolední svačinu.

Strava je dovážena do zázemí Lesní MŠ ze školní jídelny MŠ a ZŠ Třebízského v Kralupech nad Vltavou.


Podávání jídla

Dopolední svačina: v rozmezí 9.00 – 9.20 hod

Oběd: v rozmezí 12.00- 12.30 hod

Odpolední svačina: rozmezí 14.45 – 15.00 hod.

Cena:

Za přesnídávku, svačinu a oběd 63,-.

Platba stravného:

Platby budou prováděny na účet č. 2201266154/2010   do zprávy pro příjemce bude uvedeno jméno a příjmení dítětevariabilní symbol je shodný s var. s. uvedeným ve Smlouvě o poskytnutí vzdělávání v LMŠ Kulíšek .

Termín úplaty stravného za kalendářní měsíc je splatný vždy 10. den v příslušném kalendářním měsíci, převodem z účtu.

V září se platí zálohově 600,- kč.  V říjnu se provede vyúčtování a stav Vašeho konta se upraví dle skutečně odebraných obědů. Další měsíce se platí zpětně, dle předpisu, které Vám sdělí vedoucí školní jídelny.

Odhláška oběda:

V případě nepřítomnosti je nutné strávníka odhlásit předchozí den do 18 hodin písemně (sms zprávou) na tel.č. 737117332 (Edita Jiřičná – vedoucí školní jídelny).

Po této době již strava nelze odhlásit a rodiče si mohou první den nepřítomnosti dítěte odnést oběd v přinesených nádobách domů, a to v době od 12.00-12.30 hod v zázemí LMŠ. Prosím přineste si krabičky (polévka a hlavní jídlo)


O stravování v naší školce

Podávání jídla je prováděno samoobslužně, děti jsou k jídlu motivovány, ne však nuceny. Pití je pro děti dostupné v průběhu celého dne. K pití se podává voda, v zimě ovocné či bylinné dětské neslazené čaje.
Otázky, týkající se stravování projednává rodič s ředitelkou Lesní MŠ a s vedoucí školní jídelny.