Stravování

Stravování

Lesní MŠ Kulíšek zajišťuje stravování vždy, když je dítě přítomno v MŠ.


Podávání jídla

Dopolední svačina:  9.30 hod

Oběd: 12.30 hod

Odpolední svačina: 15.00 hod.

Cena:

Za oběd 55,-.

Platba stravného:

Platby budou prováděny na účet č. 2201266154/2010 .

Termín úplaty stravného za kalendářní měsíc je splatný vždy 10. den v příslušném kalendářním měsíci, převodem z účtu.

Odhláška oběda:

V případě nepřítomnosti je nutné strávníka odhlásit předchozí den do 14 hodin písemně (sms zprávou) na tel.č. 737117332 (Edita Jiřičná).

Po této době již strava nelze odhlásit a rodiče si mohou první den nepřítomnosti dítěte odnést oběd v přinesených nádobách domů, a to v době od 12.00-12.30 hod v zázemí LMŠ. Prosím přineste si krabičky (polévka a hlavní jídlo)


O stravování v naší školce

Podávání jídla je prováděno samoobslužně, děti jsou k jídlu motivovány, ne však nuceny. Pití je pro děti dostupné v průběhu celého dne. K pití se podává voda, v zimě ovocné či bylinné dětské neslazené čaje.
Otázky, týkající se stravování projednává rodič s ředitelkou Lesní MŠ.