Postup žádosti o přijetí dítěte do LMŠ Kulíšek

Přihlášku k předškolnímu vzdělávání,  dotazník o zdravotní způsobilosti dítěte aj. si vyžádejte přímo u ředitelky školy:   Email: blanka@kulisek.online 

POSTUP:

Vyplněné dokumenty je poté možné doručit následujícími způsoby:

  1. Osobní účastí na zápisu konaném ve středu 4.5.2022 od 16 do 18 hodin v zázemí školy, rodiče si připraví OP, rodný list dítěte k ověření totožnosti a přihlášku do Lmš a zdravotní způsobilost dítěte (tento způsob upřednostňujeme).

2. datová schránka školy ( Identifikátor datové schránky LMŠ: r9jqmac),

3. e-mail s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),

4. pošta

5. osobní podání do schránky sídla Lesní mateřské školy_ Krakovská 430, Kralupy nad Vltavou, je nutné po vhození do schránky o skutečnosti uvědomit sms na tel číslo 737634085

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. emailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.