Postup žádosti o přijetí dítěte do LMŠ Kulíšek

Přihlášku k předškolnímu vzdělávání,  dotazník o zdravotní způsobilosti dítěte aj. si vyžádejte přímo u ředitelky školy:   Email: blanka@kulisek.online 

POSTUP:

Vyplněné dokumenty je poté možné doručit následujícími způsoby:

  1. Osobní účastí na zápisu konaném ve čtvrtek 11.5.2023 od 16 do 18 hodin v sídle spolku, rodiče si připraví OP, rodný list dítěte k ověření totožnosti a přihlášku do Lmš a zdravotní způsobilost dítěte.

  1. do datové schránky školy: r9jqmac,
  2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email), 
  3. poštou, 
  4. osobní podání do poštovní schránky sídla Lesní mateřské školy, je nutné po vhození do schránky o skutečnosti uvědomit sms na tel číslo 737634085.

Postup podání žádosti jiným způsobem:

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání učinit písemně nebo ústn