Postup žádosti o přijetí dítěte do LMŠ Kulíšek

Vyplněnou žádost, přihlášku a dotazník o dítěti je nutné předat vedení školy k zápisu  od 4.5. do 15.5.2020.

POSTUP:

Dokumenty je tedy možné doručit následujícími způsoby:

1. datová schránka školy ( Identifikátor datové schránky LMŠ: r9jqmac),

2. e-mail s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),

3. pošta

4. osobní podání do schránky sídla Lesní mateřské školy_ Krakovská 430, Kralupy nad Vltavou, je nutné po vhození do schránky o skutečnosti uvědomit sms na tel číslo 737634085

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. emailem bez

uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany

zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

Dokumenty k zápisu zde:

Žádost zde – formular_zadost 2020_21 LMS (1)

Přihláška_docházka zde přihláška_dny v LMŠ 2012_20

Dotazník o dítěti zde dotazník o dítěti (1)

Informace k vyjádření lékaře pro účely zápisu:

V současné situaci nenavštěvujte osobně praktického lékaře.

Pro doložení této povinnosti zákonný zástupce:
1. prohlásí, že je dítě řádně očkované (čestné prohlášení), a
2. doloží kopii očkovacího průkazu.

Ředitel školy porovná očkovací průkaz s očkovacím kalendářem – tedy porovná, zda dítě
bylo očkováno všemi vakcínami, které v jeho věku má mít. Očkovací kalendář, který plyne
z právních předpisů, je k této informaci přiložen.
V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce
kontaktovat na dálku praktického lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti
nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.
Vedle doložení dokladu o očkování nemusí zákonný zástupce pro účely správního řízení
o přijetí do mateřské školy dokládat žádné jiné vyjádření nebo potvrzení lékaře.