Postup žádosti o přijetí dítěte do LMŠ Kulíšek

Zápis bude probíhat pondělí 6.5. 2024 od 16:30 do 18 hodin v sídle spolku Lmš Kulíšek z.s, Krakovská 430, 27801 Kralupy nad Vltavou.

K zápisu je třeba doručit přihlášku, doklad o řádném očkování/zdravotní způsobilost.

Oba dva dokumenty můžete získat na Dnech otevřených dveří v termínu 15.- 16. a 18.-19. dubna nebo emailem. V případě zájmu kontaktujte ředitelku školy na email reditelka@kulisek.online.

Uvedené dokumenty je možné doručit následujícími způsoby:

  1. osobní účastí na zápisu viz výše

(s sebou OP zákonného zástupce, rodný list dítěte k ověření totožnosti + uvedené dokumenty k zápisu),

  1. do datové schránky školy: r9jqmac,
  2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email), 
  3. poštou, 
  4. osobní podání do poštovní schránky sídla Lesní mateřské školy, je nutné po vhození do schránky o skutečnosti uvědomit sms na tel číslo 737634085.

Postup podání žádosti jiným způsobem:

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání učinit písemně nebo ústně do protokolu nebo v elektronické podobě. 

Kritéria pro přijetí:

věk dítěte

sourozenecký vztah

projevený zájem o přírodní předškolní pedagogiku

Zákonný zástupce dítěte je povinen zajistit pro dítě, které dosáhlo 5 let, v následujícím školním roce předškolní vzdělávání formou pravidelné docházky do MŠ nebo formou individuálního vzdělávání. Povinnou předškolní docházku nelze kombinovat.