Rodiče a Kulíšek

Spolupráce s rodinou

V naší Lesní MŠ je pro nás spolupráce s rodiči velice důležitá, není možné se bez ní obejít. Vytváříme společně prostředí ve kterém vyrůstají naše děti. S většinou rodičů si tykáme a snažíme se vytvářet přátelský vztah.

Před nástupem do Lesní MŠ nabízíme rodičům možnost přijít  s dítětem za námi do lesa a pomalu si zvykat na nové prostředí, děti i průvodce. V době adaptace dítěte nebráníme rodičům, aby byli v lese s námi.
V naší Lesní MŠ pořádáme různé akce pro kulíšky a jejich rodiče, příbuzné a přátele, často zveme i veřejnost. Na jaře slavíme „Otevírání studánek“ a na podzim pořádáme „Slavnost barevného listí“. Další akcí je Mezinárodní den lesních mateřských škol, který připadá na 3.května. V tento den zveme veřejnost na prohlídku naší školy. Před vánoci se scházíme na „Vánočním kulíškování“, které slavíme v potemnělém lese u ohně. Na konci školního roku se předškoláci podnikají „Stoupání na horu Říp“. Tato cesta je pomyslnou hranicí, kdy se z předškoláka stává školák. Dětí putují se svými učitelkami a k akci patří i večerní povídání u ohně, noční přespání ve školce a cesta k moudré sově. Rituály jsou pro nás důležité. V měsíci červnu již tradičně pořádáme „školku v přírodě“. Míříme často do českých hor na 5 dní, většinou se staršími kulíšky.

Posledním setkáním ve školním roce s dětmi a rodiči je červnová akce nazvaná „Loučení s kulíškem“, zde se se školkou loučí předškoláci, kteří se chystají do základní školy.
Rodiče s námi úzce spolupracují při vylepšování našeho zázemí „V Cípu“. Ať již formou účasti na brigádě, či sponzorským darem. Společně tak tvoříme místo, kde tráví kulíšci svůj den. Rodiče nám pomáhají i v běžném provozu školy. Například závozem vody na mytí rukou.
Pro rodiče připravujeme besedy s odborníky na výchovu a vzdělání předškolních dětí. Ve školním roce 2021/22 to jsou například návštěvy paní psycholožky Koucké. Účast rodičů byla hojná.
Rodičům nabízíme možnost každodenní konzultace s učitelkami a učiteli dětí. Při předávání dítěte se vždy snažíme popsat den malého kulíška v lese.
Průvodci i ostatní zaměstnanci Lesní MŠ zachovávají mlčenlivost o soukromí rodiny.