Tým

BLANKA

Blanka Dymáčková ředitelka Lmš Kulíšek, učitelka, členka skupiny pro kvalitu ALMŠ

Vzdělání:  Učitelství pro Mš UK

Proč jsem právě zde?

Příroda je učebnice, kterou se učím číst. Vrací mě k podstatě života. Miluju být v našem lese. Každé počasí je pro mě výzva.

 Vzdělávání dětí v přírodě mi dává smysl. Umožňuje všem zúčastněným být tady a teď. Celoroční prožitek přírody se nedá nahradit díváním se z okna, každodennost v lese nám odhaluje její skutečnost, krásu i nesmlouvavost. 

S dětmi se učíme vzájemně a je toho mnoho, co přinese každý den. Já jako dospělá, se  snažím děti provázet v přírodě, v mezilidských vztazích, emocích, vykročit do života.

Jsem vděčná za kolegium školy. Učíme se spolu komunikovat, uplatňujeme empatii a vzájemně se posunujeme. S rodiči jsme si vzájemně podporou ve výchově a vzdělávání dětí. Můj sen z dětství, se postupně vyprofiloval a já ho můžu žít. Jsem vděčná !!! Díky

 

 

SÁRA 

Bc. Silvia Sára Hardtová Dis.(učitelka LMŠ)

Vzdělání: SZŠ obor dětská sestra 1997, VŠ obor ošetřovatelství 3.lékařská fakulta UK 2007-2010, VOŠ obor předškolní pedagogika 2019-2021,

Proč jsem právě zde? 

“Lidská bytost, která se stane vězněm školního systému se zříká odpovědnosti za vlastní růst, což vede často k činu, který se podobá duševní sebevraždě,” říká v jedné ze svých knih Alina Wróbel, polská pedagožka. Wróbel se zabývá manipulaci ve výchově a já se často sama sebe ptám, jak nejlépe připravit děti na to, aby dokázaly převzít odpovědnost za vlastní proces získávání vědomostí, zůstaly samy sebou a nestaly se obětí manipulace výchovných stylů, které na ně budou v našem školním systému pravděpodobně působit.  Jak rozvinout jejich osobní kompetence, podpořit vlastní hodnotu, seberealizaci, tvůrčí myšlení. V lesní MŠ moje přesvědčení o potřebě provázet děti ke svobodě a odpovědnosti (protože jedno bez druhého podle mého nemůže existovat) dostává skutečný rozměr. Prostředí, které společně vytváříme s ostatními členy našeho týmu je respektující,  podporuje tvůrčí myšlení, samostatnost, zodpovědnost. Navíc s obrovskou devizou přírody, která nás obklopuje každý den, učí a provází. Moje práce mi musí dávat smysl, a tady se to děje. Navíc je to práce, kde jste obdarováváni každý den. Mám pocit, že rostu společně s dětmi, a jsem jim vděčná za jejich důvěru a otevřenost, za samozřejmost se kterou se mnou sdílí svoje zážitky, představy, názory. Jsem fascinována, když tvoří a to ať v rovině výtvarné, literární nebo dramatické (což jsou oblasti, které mě naplňují, baví a zajímají). Ale jsou tvůrčí i v dalších důležitých oblastech například v sociálním myšlení. S úžasem pozoruji jejich přístup k řešení problémů ve skupině, s kamarády. Jejich otevřenou schopnost diskutovat na daná témata. Fascinuje mě jak se probouzejí a otevírají světu, nám a bez obav projevují svoje skutečné povahy. Mají prostor, příležitost, důvěru. Pokud to vše shrnu…je to práce snů, ve které vidím smysl. Nesmím ani opomenout sehraný a empatický tým, který se nebojí jít do vzájemné konfrontace, snaží se věci si včas vyjasňovat a stále na sobě pracuje. To je pro mě také velmi důležité. Děkuji. 

 

EDITA

Edita Hübnerová  (chůva, vedoucí stravování, stará se o zázemí a administrativu)

Od mého dospívajícího věku bylo mým snem být učitelkou v mateřské škole. Ráda jsem pobývala v přírodě. Vzhledem k tehdejším okolnostem jsem nakonec zvolila stavební školu a po té ekonomickou. Práce v bankovnictví byla zajímavá nicméně mě nenaplňovala. 

Když jsem se stala maminkou dvou dětí, měla jsem jasno.  Uvědomila jsem si, že potřebuji, aby mi moje práce dávala smysl a měla jsem z ní radost.  Nabídka pracovat v Lesní mateřské škole byla darem ve správný okamžik. Je pro mě spojením pobytu v přírodě  a  možností vědomě provádět děti na jejich cestě v samostatnou , respektující  a tvořivou bytost.. 

Jsem vděčná, že mohu pracovat v podobně smýšlejícím kolektivu průvodců  s podporou spolupracujících rodičů . 

Je to pro mě splněný sen, sice jsem si k němu musela dojít trochu oklikou, ale stálo to za to.

MARUŠKA

Marie Vrbiniaková (učitelka LMŠ)

Děti jsou mým magnetem. Jsem nebo jsem byla – nejstarší dítě v rodině, táborová pomocnice, au-pair v cizině, vychovatelka v družině, vyučující francouzštiny, máma pěti dětí, skautská vedoucí a … paní učitelka. Teorii mi dala střední pedagogická škola, praxi každodenní život s dětmi v lese. Cíp je pro mě malým kouskem ráje. S napětím pozoruji vývoj každého Kulíška od jeho prvního dne, kdy je často vyplašený, až po stádium suverénního předškoláka, který se v lese a snad ani v životě už neztratí. Užívám si s nimi chvíle radosti a pomáhám překonat jejich trápení. Jak se mění les kolem nás, tak se měníme i my. Učíme se a rosteme společně. Pomáhá tomu i vzájemná podpora mezi učiteli a spolupráce s rodiči jedoucími na stejné vlně. S dětmi nejraději tvořím nebo si povídám při procházkách lesem. Nyní se snažím zorientovat v Teorii typů, abych lépe pochopila potřeby každého dítěte. Zkouším zapojovat i prvky matematiky pana Hejného, ale hlavně jeho přístup k dětem. Jeho výrok „hleď spíš na to, ať z nich vychováš slušné lidi než skvělé matematiky“ je mému srdci hodně blízký.

 

 

EFKA

Eva Štropová (chůva, provozní pracovník)

Proč pracuju v lesní školce?

Dodnes mi připadá jako zázrak, že jsem se díky souhře náhod dostala k této zajímavé práci a stala součástí skvělého týmu a vůbec celé komunity.
Jsem vděčná, že mohu jeden den v týdnu vypnout počítač a strávit den venku v přírodě na čerstvém vzduchu obklopena úžasnými dětmi a kolegyněmi. Kromě toho ráda pronikám do tajů dětské psychologie a výchovy, objevuju a obdivuju rozdílnost a jedinečnost jednotlivých dětí.

 

ZUZKA

Zuzana Nisnerová (školní asistent, úklid LMŠ)

Jsem jen malé velké děvče, které miluje tanec, hudbu, přírodu a nádherný život, který tady můžeme žít.. naplno.. jsem vděčná, že můžu být součástí tohoto lesního společenství a sdílet spolu s dětmi naši hravost, tvořivost, otevřenost, divokost a krásu bytí…

 

 

 

 

 

JANA Ch.

Jana Chadimová (asistent pedagoga)

Vzdělání: Univerzita Karlova v Praze, němčina a dánština
Kurz asistenta pedagoga

LMŠ Kulíšek je moje srdcová záležitost, prošly jí obě moje dcery a teď jsem v jejím týmu i já. 🙂

Odmalička miluju přírodu a její proměny v ročních obdobích. Je pro mě důležité, abychom si vzájemně naslouchali, chovali se k sobě s respektem a laskavostí a s respektem, zaujetím a radostí zkoumali přírodu a svět kolem nás. A učili se, jak spolu být, aby nám bylo dobře. Protože „všechno, co opravdu potřebuju znát, jsem se naučil v mateřské škole“.