Tým

BLANKA

Blanka Dymáčková ředitelka Lmš Kulíšek, učitelka, členka skupiny pro kvalitu ALMŠ

Vzdělání:  Učitelství pro Mš UK

Proč jsem právě zde?

Příroda je učebnice, kterou se učím číst. Vrací mě k podstatě života. Miluju být v našem lese. Každé počasí je pro mě výzva.

 Vzdělávání dětí v přírodě mi dává smysl. Umožňuje všem zúčastněným být tady a teď. Celoroční prožitek přírody se nedá nahradit díváním se z okna, každodennost v lese nám odhaluje její skutečnost, krásu i nesmlouvavost. 

S dětmi se učíme vzájemně a je toho mnoho, co přinese každý den. Já jako dospělá, se  snažím děti provázet v přírodě, v mezilidských vztazích, emocích, vykročit do života.

Jsem vděčná za kolegium školy. Učíme se spolu komunikovat, uplatňujeme empatii a vzájemně se posunujeme. S rodiči jsme si vzájemně podporou ve výchově a vzdělávání dětí. Můj sen z dětství, se postupně vyprofiloval a já ho můžu žít. Jsem vděčná !!! Díky

 

SÁRA 

Bc. Silvia Sára Hardtová Dis.(učitelka LMŠ)

Proč jsem právě zde? 

“Lidská bytost, která se stane vězněm školního systému se zříká odpovědnosti za vlastní růst, což vede často k činu, který se podobá duševní sebevraždě,” říká v jedné ze svých knih Alina Wróbel, polská pedagožka. Wróbel se zabývá manipulaci ve výchově a já se často sama sebe ptám, jak nejlépe připravit děti na to, aby dokázaly převzít odpovědnost za vlastní proces získávání vědomostí, zůstaly samy sebou a nestaly se obětí manipulace výchovných stylů, které na ně budou v našem školním systému pravděpodobně působit.  Jak rozvinout jejich osobní kompetence, podpořit vlastní hodnotu, seberealizaci, tvůrčí myšlení. V lesní MŠ moje přesvědčení o potřebě provázet děti ke svobodě a odpovědnosti (protože jedno bez druhého podle mého nemůže existovat) dostává skutečný rozměr. Prostředí, které společně vytváříme s ostatními členy našeho týmu je respektující,  podporuje tvůrčí myšlení, samostatnost, zodpovědnost. Navíc s obrovskou devizou přírody, která nás obklopuje každý den, učí a provází. Moje práce mi musí dávat smysl, a tady se to děje. Navíc je to práce, kde jste obdarováváni každý den. Mám pocit, že rostu společně s dětmi, a jsem jim vděčná za jejich důvěru a otevřenost, za samozřejmost se kterou se mnou sdílí svoje zážitky, představy, názory. Jsem fascinována, když tvoří a to ať v rovině výtvarné, literární nebo dramatické (což jsou oblasti, které mě naplňují, baví a zajímají). Ale jsou tvůrčí i v dalších důležitých oblastech například v sociálním myšlení. S úžasem pozoruji jejich přístup k řešení problémů ve skupině, s kamarády. Jejich otevřenou schopnost diskutovat na daná témata. Fascinuje mě jak se probouzejí a otevírají světu, nám a bez obav projevují svoje skutečné povahy. Mají prostor, příležitost, důvěru. Pokud to vše shrnu…je to práce snů, ve které vidím smysl. Nesmím ani opomenout sehraný a empatický tým, který se nebojí jít do vzájemné konfrontace, věci si včas vyjasňuje a stále na sobě pracuje. To je pro mě také velmi důležité. Děkuji. 

 

EDITA

Edita Hübnerová  (chůva, vedoucí stravování, stará se o zázemí a administrativu)

Od mého dospívajícího věku bylo mým snem být učitelkou v mateřské škole. Ráda jsem pobývala v přírodě. Vzhledem k tehdejším okolnostem jsem nakonec zvolila stavební školu a po té ekonomickou. Práce v bankovnictví byla zajímavá nicméně mě nenaplňovala. 

Když jsem se stala maminkou dvou dětí, měla jsem jasno.  Uvědomila jsem si, že potřebuji, aby mi moje práce dávala smysl a měla jsem z ní radost.  Nabídka pracovat v Lesní mateřské škole byla darem ve správný okamžik. Je pro mě spojením pobytu v přírodě  a  možností vědomě provádět děti na jejich cestě v samostatnou , respektující  a tvořivou bytost.. 

Jsem vděčná, že mohu pracovat v podobně smýšlejícím kolektivu průvodců  s podporou spolupracujících rodičů . 

Je to pro mě splněný sen, sice jsem si k němu musela dojít trochu oklikou, ale stálo to za to.

MARUŠKA

Marie Vrbiniaková (učitelka LMŠ)

Děti jsou mým magnetem. Jsem nebo jsem byla – nejstarší dítě v rodině, táborová pomocnice, au-pair v cizině, vychovatelka v družině, vyučující francouzštiny, máma pěti dětí, skautská vedoucí a … paní učitelka. Teorii mi dala střední pedagogická škola, praxi každodenní život s dětmi v lese. Cíp je pro mě malým kouskem ráje. S napětím pozoruji vývoj každého Kulíška od jeho prvního dne, kdy je často vyplašený, až po stádium suverénního předškoláka, který se v lese a snad ani v životě už neztratí. Užívám si s nimi chvíle radosti a pomáhám překonat jejich trápení. Jak se mění les kolem nás, tak se měníme i my. Učíme se a rosteme společně. Pomáhá tomu i vzájemná podpora mezi učiteli a spolupráce s rodiči jedoucími na stejné vlně. S dětmi nejraději tvořím nebo si povídám při procházkách lesem. Nyní se snažím zorientovat v Teorii typů, abych lépe pochopila potřeby každého dítěte. Zkouším zapojovat i prvky matematiky pana Hejného, ale hlavně jeho přístup k dětem. Jeho výrok „hleď spíš na to, ať z nich vychováš slušné lidi než skvělé matematiky“ je mému srdci hodně blízký.

 

 

EFKA

Eva Štropová (chůva, provozní pracovník)

Proč pracuju v lesní školce?

Dodnes mi připadá jako zázrak, že jsem se díky souhře náhod dostala k této zajímavé práci a stala součástí skvělého týmu a vůbec celé komunity.
Jsem vděčná, že mohu jeden den v týdnu vypnout počítač a strávit den venku v přírodě na čerstvém vzduchu obklopena úžasnými dětmi a kolegyněmi. Kromě toho ráda pronikám do tajů dětské psychologie a výchovy, objevuju a obdivuju rozdílnost a jedinečnost jednotlivých dětí.

ZUZKA

Zuzana Nisnerová (školní asistent, úklid LMŠ)

Jsem jen malé velké děvče, které miluje tanec, hudbu, přírodu a nádherný život, který tady můžeme žít.. naplno.. jsem vděčná, že můžu být součástí tohoto lesního společenství a sdílet spolu s dětmi naši hravost, tvořivost, otevřenost, divokost a krásu bytí…

 

 

 

 

 

 

Ing. Olga Měkotová – účetní a ekonomka školy

Jiří Hardt – školník LMŠ (údržba a  opravy  v zázemí LMŠ)

 


 Jan Uhlíř

vedoucí volnočasového skautského centra pro děti a mládež v Praze 6. Vysokoškolské vzdělání v oboru informatika a systémové inženýrství. Vedl skautský oddíl Šipka v Praze 6. Pracuje jako instruktor školních teambuildingových kurzů, učí v keramickém kroužku pro předškolní děti a rodiče. V LMŠ Kulíšek pracoval v pozici průvodce od září 2015 do února 2018. V současné době pomoc při slavnostech, opravách v zázemí atd.

Dnes je tatínkem jednoho malého Kulíška, přesněji Kulišky. 🙂