Říjen 2017

Hned první týden v říjnu jsme se začali s dětmi zabývat stromy a jejich plody. Podařilo se nám zasadit stromy hned dva.
První s panem Málkem ze Svazu ochránců přírody, ten je vysazený hned u silnice proti fialové školce v Mikovicích.
Je to jeřáb muk.
Druhým stromem je javor babyka. Při vycházce jsme ho našli vyvrácený a děti se samy rozhodly jej zachránit a zasadit. Místo jsme mu našli v Cípu. Je ale dočasné. Nekonzultovala jsem jeho výsadbu s majitelem pozemku. Čekám tedy na jeho vyjádření. Strom má zatím čas se vzpamatovat. Přála bych vám všem zažít to nadšení, které jsme si my průvodci společně s dětmi zažili. Práce si děti takřka řídily samy. Všechny byly soustředěné a zapálené pro věc. Úterní děti ve středu zužitkovaly znalosti od pana Málka a mohly si je i vyzkoušet. Musím říct, že tohle bychom do našeho vzdělávacího programu těžko naplánovali. Byla to velká událost pro nás pro všechny.
Dalším projektem v měsíci říjnu, bylo dohotovení mapy lesa naší školky. Místa námi pojmenovaná se ocitla na mapě. Ta bude sloužit k prezentaci Lmš Kulíšek na soutěži Patronů, kterou vyhlásilo kralupské ekologické centrum, kde pracuje naše Monča. :-). Mapa navíc upevňuje dětem názvy míst a dává jim představu orientace v terénu. Některé děti se v mapě vyznají tak dobře, že dokážou na ní ukázat cestu z místa určení na místo druhé. Mladší se učí od starších a tento druh zábavy je velmi oblíben.
Slavnost barevho listí byla letos 4. slavností v pořadí. Předcházela jí brigáda, ta byla velmi úspěšná. Díky vám se navezla teta Štěpka :-) od Vymerů z Turska k nám do Cípu.
Stihli se i jiné práce, včetně kompletace police v Hajánku.
Vám všem rodičům patří velké díky, bez vás by nebyla police, roční domeček, natřený stůl, nafocené ztráty nálezy ani štěpka na zemi v Cípu. Slavnost, která následovala byla slavností soustředěné volné hry dětí a spokojených dospěláků, nerušených v jejich klábosení o věcech vážných i méně vážných. Atmosféra, která se nám podařila vytvořit, byla protkána vzájemným pochopením a pohodou. Jídla bylo dost a počasí nám přálo a tak se letos končilo později než kdy jindy. Myslím, že pro nás všechny zúčastněné to byl krásný zážitek sobotní slunečné pohody s dětmi v lese. Jsem ráda, že jste mohli ochutnat, to čeho se nemůžu nabažit: ,, Být s dětmi v lese a dávat jim prostor a podněty k jeho objevování a volné hře, která je činí soustředěnými a zaujatými pro věc.“
V říjnu nám do lesa zavítala třída Myšek z Mš Odolená Voda. Společně s nimi jsme vařili bramboračku. Při vaření bramboračky se děti pocvičili v krájení a znalosti zeleniny. Oběma skupinám se polévka moc povedla.
Děti opět objevily nože a nářadí. Řezání bylo na denním pořádku, včetně zatloukání hřebíků.
Roční domeček postupně osídlila zvířátka z kaštanů, žaludů a šípků. Jedné poličce bydlí dva stromoví skřítci. Děti na jejich popud vytvářely obálky na listy stromů a malovaly na ně skřítky. Zapouštěly se také barvy do mokré čtvrtky. Tiskly se obtisky listů na čtvrtky. Po cestách děti sbíraly různé listy, vytvářely z nich kytice a růže, šili hnízda. Barevné listy neomrzí a nabízí spoustu inspirace. Třeba jen vyhazovat je do vzduchu je velká legrace.
Sára pro děti připravila říjnovou procházku, při ní musí děti pracovat s tužkou a plnit různé úkoly. Ty jim pomáhají zjistit si některé skutečnosti jako třeba: jaká může být tráva, co je všechno slyšet v lese, kde mám hledat žaludy. Všechny tyto zkušenosti pak děti sdílely společně v kroužku a zkoušely je pojmenovat. V procházkách budeme pokračovat každý měsíc a tak je důležité mít v batůžku desky a lepidlo. Případně notýsek z loňska.
V měsíci říjnu se děti také pocvičily v poznávání stromů podle kůry a tvaru listů. Listy podle tvarů třídili, napichovaly na klacky.
O stromech a listech jsme zpívali písničky Na stejné zemi a Lístečku dubový, nechyběla ani básnička od Františka Hrubína Padá listí.
Vyprávěli jsme si pohádku o Zlatušce zakleté do javoru a objímali stromy a hledali zda není zakletá v našem lese.
Na stromy se i lezlo. Děti se tak učí obratnosti v lezení, zároveň rozvíjí svoji sílu. Posiluje to jejich odhad ve vlastní dovednosti a rozvíjí odvahu. Navíc je z výšky víc vidět a kouká se tzv. z hora :-)).
Blanka Dymáčková 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *