Projekt KULÍŠEK 2019-2021 CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0014183 je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na personální podporu (asistent pedagoga v LMŠ), osobnostně profesní rozvoj pedagogů (Supervize, semináře), společné vzdělávání dětí (projekty), spolupráci s rodiči dětí a spolupráce s veřejností.