Stoupání na horu

Stoupání na horu

V jednom indiánském příběhu se vypráví o kmeni, kde dospívající dívky a chlapce vyslal náčelník kmene na vysokou horu nad táborem. Vraceli se postupně tentýž den co vyrazili, nikdo z nich nevyšplhal až na samý vrchol. Každý přinesl náčelníkovi rostlinku, kterou nalezl na místě, kam až došel. Jen jediný chlapec se vrátil až druhý den. NeneslPřečtěte si více o Stoupání na horu[…]