Stravování v LMŠ Kulíšek

SMERNICE o stravování 1.9.2017

Tato směrnice stanoví způsob, rozsah, a další podmínky pro poskytování školního stravování v zázemí Lesní mateřské školy Kulíšek z.s.

Lesní mateřská škola je typem zařízení se školní jídelnou – výdejnou.

 

Školní stravování dětí se uskutečňuje v době jejich pobytu v mateřské škole. (Zákon 561/2004 Sb., § 119 )

Na základě vyhl. č. 14/2005 Sb §1  ředitelka úzce spolupracuje se zákonnými zástupci dítěte ve prospěch rozvoje dětí a prohloubení vzájemného působení MŠ, rodiny a společnosti. Proto při přijetí dítěte do mateřské školy stanoví ředitelka po písemné vzájemné dohodě se zákonným zástupcem dítěte způsob a rozsah stravování dítěte.

Rozsah  a způsob stravování se stanoví tak, aby se dítě je-li v době podávání jídla přítomno v MŠ, stravovalo vždy.  (vyhláška č.14/2004 Sb., o předškolním vzdělávání § 4).

Školní stravování se řídí výživovými normami. Stravné dětí v plné výši hradí rodiče. Lesní mateřská škola Kulíšek hradí provozní náklady spojené se školním stravováním dětí (odměny zaměstnance ŠJ – výdejny a provoz)

 

Odhlašování oběda, svačiny, přesnídávky – musí být vždy odhlášeno do 18,00 hod. den předem. Tato změna musí být nahlášena vedoucí ŠJ – výdejny písemně (sms zprávou) na tel.č. 737117332.   Pokud rodiče nahlásí změnu jinak  – neručíme za to, že tato změna bude provedena.

 

Pokud dítě není odhlášeno:

a) z odpolední svačiny- je možnost si tuto svačinu odebrat, ale pouze ovoce, nebo svačinu originál zabalenou např. mléčné výrobky. 

b) z oběda- první den nemoci dítěte je možnost odebrání oběda do vlastních přinesených nádob a to v zázemí Lesní mateřské školy od 12.00 do 12.30 hod.   Jinak oběd propadá.

c) jestliže je dítě neomluveno oběd je dále započítáván.

 

Platba za stravné: 

Stravné činí 63.- Kč na den. Cena je v souladu se smlouvou školní jídelny výdejny ZŠ a Třebízského, Kralupy nad Vltavou.

Platby budou prováděny na účet č. 2201266154/2010   do zprávy pro příjemce bude uvedeno jméno a příjmení dítěte.

Termín úplaty stravného za kalendářní měsíc je splatný vždy 10. den v příslušném kalendářním měsíci, převodem z účtu. Částku, kterou budete platit vypočítá vedoucí ŠJ – výdejny ze skutečně odebraných obědů v předchozím měsíci. V měsíci září se platí zálohově paušální částka 600,-. pro všechny děti. Částka pro další měsíc tvořena tak, že ze zálohy bude buď odečteno a nebo dorovnáno dle počtu skutečně odebraných obědů v měsíci září.

V případě  nedodržení lhůty splatnosti stravného , může být dítě vyloučeno z docházky z mateřské školy. Ředitelka mateřské školy může se zákonným zástupcem ze závažných důvodů dohodnout jiný termín úhrady úplaty,

Podávání jídla

Dopolední svačina: v rozmezí 9.30 – 9.50 hod

Oběd: v rozmezí 12.20- 12.50 hod

Odpolední svačina: rozmezí 15.00 – 15.20 hod.

Stanovené ceny stravného od 4.9.2017 ve ŠJ – vývařovně (převzato ze Smlouvy o odběru stravy se MŠ a ZŠ Třebízského, v Kralupech nad Vltavou LMŠ Kulíšek)

                            

Ceny stravného     provoz
přesnídávka

8,00 Kč

  mzdy

14,00 Kč

   
oběd

20,00 Kč

  režie

11,00 Kč

   
svačina

8,00 Kč

  zisk

2,00 Kč

   
celkem

36,00 Kč

  celkem

26,00 Kč

   
             
Cena celý den

63,00 Kč

     

 

Tato směrnice nabývá účinnosti dne: 1.9.2017.

 

Kralupech nad Vltavou dne 4.9.2017  

                                                                                            Bc. Blanka Dymáčková

                                                                                     Ředitelka Lesní MŠ Kulíšek

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *